Kende Hanna Gyermekpszichodráma Egyesület

Az egyesületet Kende Hanna tanítványai hozták létre 2008-ban azzal a céllal, hogy a Kende Hanna által kiképzett gyerekpszichodráma, gyermekjátékdráma csoportvezetőket összefogja, szakmai együttműködést biztosítsa. Azóta kutatás indult a módszer hatásának vizsgálatára. Évente szervezünk Gyermekpszichodráma Találkozókat szakmai eredményeink megosztására. 2018-ban Nemzetközi Gyermekpszichodráma Konferenciát szerveztünk Jóvátétel címmel, amely hagyománnyá vált: kétévente más-más ország szervez hasonló eseményt. Biztosítjuk kollegáinknak a  szakmai szupervízót.

Missziónk

Kende Hanna által megalkotott gyermekpszichodráma módszer népszerűsítése, szellemiségének, értékeinek megőrzése. A módszerrel dolgozó kollegák összefogása, közösségünk fejlesztése, továbbképzése, szupervízionálása.

Mi a gyerekpszichodráma?

A gyerekpszichodráma egy csoport-terápiás módszer, mely a közös szerepjátékon, a gyerekek képzeletvilágának és kreativitásának mozgósításán keresztül fejti ki terápiás, segítő, hatását. A játékban, játékkal, játék által támogat, fejleszt.

A gyerekek egy rendszeres – általában hetente egyszer- csoportfolymatban vesznek részt, amelyet két csoportvezető vezet. Itt az általuk kitalált mesék eljátszásán kersztül segítik őket a csoportvezetők. A gyerekek csoportfolyamatát kiegészíti a csoportvezetők szülőkkel folytatott konzultációs folyamata.

Története

Kende Hanna a francia Société Francaise de Psychanalyse Adlérienne kiképző pszichoterapeutája, a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület tiszteletbeli elnöke, a Magyar Pszichodráma Egyesület szupervízora.

Párizsban a Francia Igazságügyminisztérium alkalmazottjaként az ifjúságvédelemben folytatott szakpszichológusi tevékenységet és kutatómunkát. Ezekben az években fejlesztette ki azt a csoportterápiás, gyermekpszichodráma módszert, amely azóta már széles körben elterjedt. Franciaországban kidolgozott módszerét több száz szakembernek adta át Magyarországon. Úgy érezte, a saját tapasztalatait arra kell fordítania, hogy a gyerekeket saját kreativitásuk kibontakoztatásával hozzásegítse „csodálatos, kimeríthetetlen önteremtő és öngyógyító képesség”-ükhöz.